Polski Głos | Z Polski | polskiglos.co.uk

Z Polski

Zacieranie granic

Polska jest diasporą. Nie monogeniczną społecznością, wpisaną po wojnie przez Stalina w zamkniętą strukturę Europy, lecz bytem kulturowym, rozproszonym w świecie. Czasem wzniosłym, czasem podrzędnym, ale bez wątpienia samoistnym, przynoszącym podczas historycznych procesów w Europie zjawiska o charakterze uniwersalnym – jak przełamania porządku sowieckiego w  latach 1920 i  1980. Emigracyjne fale szły zwykle z  Polski w trybie przymusowym, raczej w aurze ucieczki niż swobodnego wyboru, lecz choć rozeszły się szeroko, często odchodzący w nich zachowywali własną tożsamość, a nie ją tracili.
Czytaj dalej

Otagowano , |

#jesteśmyjeślipamiętasz

Otagowano , |

21 luty – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2018

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, czyli wyjątkowe święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Obchody mają na celu podkreślenie różnorodności językowej na świecie, co jest prawdziwym bogactwem, a także promowanie wielojęzyczności oraz języków macierzystych. W obliczu postępującej globalizacji, taka inicjatywa jest niezwykle istotna.
Świadomość istnienia poszczególnych składowych tworzących polską kulturę językową, pozwala dostrzec w języku jego piękno, bogactwo oraz unikatowość.

Otagowano , |

V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

21 listopada zakończył się trwający dwa dni V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Województwo Łódzkie. W wydarzeniu mającym na celu wsparcie rozwoju biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej, udział wzięło blisko 800 osób z kraju i zagranicy. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i branży rolno-spożywczej.
Czytaj dalej

Dzięki Brexitowi w Polsce powstanie wiele nowych miejsc pracy

poland-343466_640

W Polsce po Brexicie uda się stworzyć od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. miejsc pracy. Tak szacuje Ministerstwo Rozwoju.
„Szacujemy, że dzięki Brexitowi w Polsce uda się stworzyć kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Wartym zauważenia jest fakt, że przyciągane inwestycje charakteryzują się wyższym poziomem zaawansowania. Są to inwestycje, które tworzą produkty o wyższej wartości dodanej i zapewniają wysokopłatne miejsca pracy” – napisał cytowany przez „Polskie Radio” resort.
KK

Otagowano |

Relacje polsko-brytyjskie głównym tematem Forum Belwederskiego 2025

flag-1524743_640

Pierwsze Forum Belwederskie odbędzie się w marcu 2025 w Warszawie. Jego głównym tematem będzie przyszłość relacji polsko-brytyjskich.
Pierwsze Forum Belwederskie odbędzie się 9 marca. Uczestniczyć w nim będą eksperci, naukowcy i działacze społeczni oraz samorządowi z Polski i Wielkiej Brytanii. Koncepcja cyklu spotkań została opracowana i zaakceptowana przez rządy obu krajów. Jak donosi „Polskie Radio”, głównym celem Forum ma być nadanie nowej dynamiki kontaktom środowisk pozarządowych Polski i Wielkiej Brytanii.
KK

Polacy przemycali Ukrainców na Wyspy

police-378255_640

Straż Graniczna zatrzymała gang przemycający Ukraińców do Wielkiej Brytanii. Aresztowanych zostało trzech mieszkańców Dolnego Śląska. Podejrzaną o liderowanie grupą przestępczą jest kobieta ze Zgorzelca. Natomiast na dwóch mężczyzn z powiatu bolesławieckiego padły podejrzenia o działanie w tej grupie.
Jak donosi „Polskie Radio” Straż Graniczna dzięki ścisłej współpracy z brytyjską policją zdołała wykryć i zatrzymać polskich sprawców. Z ustaleń wynika, że obywatele Ukrainy po zdobyciu wizy przyjeżdżali do Polski, by stąd, po otrzymaniu polskich dowodów dobranych „na podobieństwo”, wyjechać na Wyspy.
KK

Otagowano |

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce: nie ma miejsca na przestępstwa z nienawiści

flag-1524743_640

Jonathan Knott zapewnił, że Wielka Brytania chce zwalczać przestępstwa z nienawiści wobec Polaków.
Cytowany przez „Polskie Radio” ambasador zadeklarował również, że brytyjski rząd „nie ugnie się” i zrobi wszystko, by zmniejszyć liczbę tych przestępstw. Według danych MSZ po referendum ws. Brexitu odnotowano łącznie 38 incydentów związanych z ksenofobią. Aż 24 tych przypadków miało miejsce w Londynie. Podkreślono jednak, że w ostatnim czasie liczba podobnych zgłoszeń maleje.
Knott zapewnił, że władze brytyjskie współpracują z Ambasadą RP w Londynie oraz z polskim MSZ. Obiecał, że żadne przestępstwo motywowane nienawiścią nie ujdzie nikomu na sucho.
KK

Otagowano |

Narodowe Święto Niepodległości

powrot-pilsudskiego-11-11-1918

11 listopada o godzinie 11, w wagonie kolejowym w Compiegne we Francji podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Tymczasem już w nocy z 10 na 11 zaczęło się rozbrajanie żołnierzy niemieckich w Warszawie. Wówczas Piłsudski osiągnął porozumienie z niemiecką Radą Żołnierską co do ewakuacji 30 000 żolnierzy garnizonu warszawskiego. Doprowadził też do pokojowej ewakuacji reszty wojska niemieckiego z Królestwa, a większość wojsk Ober-Ostu wróciła do Niemiec inną drogą. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem polskim i tegoż dnia Warszawa była wolna. … Czytaj dalej

Otagowano , |

Brytyjska policja: ochronimy Polaków przed atakami

squad-car-1209719_640

Brytyjska policja ma plan na skuteczną walkę z przestępstwami z nienawiści i uspokaja mieszkających na Wyspach Polaków.
Szef rządowego programu ds. przestępczości motywowanej nienawiścią zapewniał na warszawskiej konferencji prasowej, że brytyjskie władze nie przechodzą obojętnie obok ostatnich ataków. Funkcjonariusz podkreślał, że nikt nie powinien cierpieć z powodu przestępczości motywowaną nienawiścią – donosi „Polskie Radio”.
KK

Otagowano |