Polski Głos | Z Polski | polskiglos.co.uk

Z Polski

100-lecie odzyskania niepodległości

  Gawęda o miłości ziemi ojczystej Wisława Szymborska Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie wić, o blasku próchna mówić „dnieje”, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu? Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pustobrzmiące słowa. Można nie kochać cię – i żyć, ale nie można owocować. Ta dawność jej w głębokich warstwach… Czasem pośrodku drogi stanę: może nieznanych pieśni garstka w skrzyni żelazem nabijanej, a może … Czytaj dalej

Otagowano , |

Zacieranie granic

Polska jest diasporą. Nie monogeniczną społecznością, wpisaną po wojnie przez Stalina w zamkniętą strukturę Europy, lecz bytem kulturowym, rozproszonym w świecie. Czasem wzniosłym, czasem podrzędnym, ale bez wątpienia samoistnym, przynoszącym podczas historycznych procesów w Europie zjawiska o charakterze uniwersalnym – jak przełamania porządku sowieckiego w  latach 1920 i  1980. Emigracyjne fale szły zwykle z  Polski w trybie przymusowym, raczej w aurze ucieczki niż swobodnego wyboru, lecz choć rozeszły się szeroko, często odchodzący w nich zachowywali własną tożsamość, a nie ją tracili.
Czytaj dalej

Otagowano , |

#jesteśmyjeślipamiętasz

Otagowano , |

21 luty – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2018

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, czyli wyjątkowe święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Obchody mają na celu podkreślenie różnorodności językowej na świecie, co jest prawdziwym bogactwem, a także promowanie wielojęzyczności oraz języków macierzystych. W obliczu postępującej globalizacji, taka inicjatywa jest niezwykle istotna.
Świadomość istnienia poszczególnych składowych tworzących polską kulturę językową, pozwala dostrzec w języku jego piękno, bogactwo oraz unikatowość.

Otagowano , |

V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

21 listopada zakończył się trwający dwa dni V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Województwo Łódzkie. W wydarzeniu mającym na celu wsparcie rozwoju biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej, udział wzięło blisko 800 osób z kraju i zagranicy. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i branży rolno-spożywczej.
Czytaj dalej

Dzięki Brexitowi w Polsce powstanie wiele nowych miejsc pracy

poland-343466_640

W Polsce po Brexicie uda się stworzyć od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. miejsc pracy. Tak szacuje Ministerstwo Rozwoju.
„Szacujemy, że dzięki Brexitowi w Polsce uda się stworzyć kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Wartym zauważenia jest fakt, że przyciągane inwestycje charakteryzują się wyższym poziomem zaawansowania. Są to inwestycje, które tworzą produkty o wyższej wartości dodanej i zapewniają wysokopłatne miejsca pracy” – napisał cytowany przez „Polskie Radio” resort.
KK

Otagowano |

Relacje polsko-brytyjskie głównym tematem Forum Belwederskiego 2025

flag-1524743_640

Pierwsze Forum Belwederskie odbędzie się w marcu 2025 w Warszawie. Jego głównym tematem będzie przyszłość relacji polsko-brytyjskich.
Pierwsze Forum Belwederskie odbędzie się 9 marca. Uczestniczyć w nim będą eksperci, naukowcy i działacze społeczni oraz samorządowi z Polski i Wielkiej Brytanii. Koncepcja cyklu spotkań została opracowana i zaakceptowana przez rządy obu krajów. Jak donosi „Polskie Radio”, głównym celem Forum ma być nadanie nowej dynamiki kontaktom środowisk pozarządowych Polski i Wielkiej Brytanii.
KK

Polacy przemycali Ukrainców na Wyspy

police-378255_640

Straż Graniczna zatrzymała gang przemycający Ukraińców do Wielkiej Brytanii. Aresztowanych zostało trzech mieszkańców Dolnego Śląska. Podejrzaną o liderowanie grupą przestępczą jest kobieta ze Zgorzelca. Natomiast na dwóch mężczyzn z powiatu bolesławieckiego padły podejrzenia o działanie w tej grupie.
Jak donosi „Polskie Radio” Straż Graniczna dzięki ścisłej współpracy z brytyjską policją zdołała wykryć i zatrzymać polskich sprawców. Z ustaleń wynika, że obywatele Ukrainy po zdobyciu wizy przyjeżdżali do Polski, by stąd, po otrzymaniu polskich dowodów dobranych „na podobieństwo”, wyjechać na Wyspy.
KK

Otagowano |

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce: nie ma miejsca na przestępstwa z nienawiści

flag-1524743_640

Jonathan Knott zapewnił, że Wielka Brytania chce zwalczać przestępstwa z nienawiści wobec Polaków.
Cytowany przez „Polskie Radio” ambasador zadeklarował również, że brytyjski rząd „nie ugnie się” i zrobi wszystko, by zmniejszyć liczbę tych przestępstw. Według danych MSZ po referendum ws. Brexitu odnotowano łącznie 38 incydentów związanych z ksenofobią. Aż 24 tych przypadków miało miejsce w Londynie. Podkreślono jednak, że w ostatnim czasie liczba podobnych zgłoszeń maleje.
Knott zapewnił, że władze brytyjskie współpracują z Ambasadą RP w Londynie oraz z polskim MSZ. Obiecał, że żadne przestępstwo motywowane nienawiścią nie ujdzie nikomu na sucho.
KK

Otagowano |

Narodowe Święto Niepodległości

powrot-pilsudskiego-11-11-1918

11 listopada o godzinie 11, w wagonie kolejowym w Compiegne we Francji podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Tymczasem już w nocy z 10 na 11 zaczęło się rozbrajanie żołnierzy niemieckich w Warszawie. Wówczas Piłsudski osiągnął porozumienie z niemiecką Radą Żołnierską co do ewakuacji 30 000 żolnierzy garnizonu warszawskiego. Doprowadził też do pokojowej ewakuacji reszty wojska niemieckiego z Królestwa, a większość wojsk Ober-Ostu wróciła do Niemiec inną drogą. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem polskim i tegoż dnia Warszawa była wolna. … Czytaj dalej

Otagowano , |